Voorwaarden voor vrijwilligerswerk of stage in het buitenland via GoGhana

 • GoGhana werkt ten behoeve van werving en selectie in Nederland samen met Ontmoet Afrika. De voorwaarden zoals ze hier benoemd worden, zijn de voorwaarden die Ontmoet Afrika hanteert bij al haar partners in Ghana en andere landen in Afrika.
 • De deelnemer die in aanmerking wil komen voor vrijwilligerswerk of een stage in het buitenland is minimaal 19 jaar oud op de vertrekdatum.
 • De deelnemer is lichamelijk en geestelijk gezond.
 • GoGhana verwacht een cv en motivatiebrief als voorwaarde voor een wederzijdse instemming tot deelname aan een vrijwilligerswerk project of stage in het buitenland.
 • GoGhana behoudt zich het recht voor deelname te weigeren indien wij denken dat een kandidaat niet geschikt is voor vrijwilligerswerk/stage in Afrika.
 • Na het insturen van een ingevuld en getekend aanmeldingsformulier en bevestiging van inschrijving  door GoGhana is de deelnemer verplicht de kosten voor deelname, zoals genoemd in de bevestiging, binnen 14 dagen te voldoen.
 • Het is verplicht het voorbereidingsweekend te volgen. Dit voorbereidingsweekend wordt georganiseerd door Ontmoet Afrika.
 • De verblijfs- en organisatiekosten voor de totale duur van het verblijf (zoals aangegeven op het aanmeldingsformulier) dienen in euro’s of in de lokale valuta vooruit betaald te worden aan de partnerorganisatie in de eerste 2 dagen na aankomst in Ghana.
 • Indien je een rondreis wilt maken, doe dit dan het liefst aan het einde van je verblijf. Je geeft op het aanmeldingsformulier aan wanneer je je gastgezin verlaat en de verblijfs- en organisatiekosten worden aan de hand van deze datum uitgerekend. Maak je tussendoor een rondreis, dan lopen de kosten voor verblijf en organisatie door.
 • Indien een deelnemer door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet op de afgesproken werkplek terecht kan, wordt in overleg met de deelnemer gezorgd voor een andere werkplek.
 • Er is een ophaalservice voor alle deelnemers. De vluchtgegevens dienen ten minste 6 weken voor de aankomstdatum per e-mail of post bekend te zijn bij GoGhana. Mocht er sprake zijn van vertraging, dan dient GoGhana daarvan op de hoogte gesteld te worden zodat de persoon die de ophaaldienst verzorgt, geïnformeerd kan worden.
 • Wij raden af tijdens je verblijf via GoGhana grote geldbedragen en/of materialen (waarden hoger dan ca. 100 euro) te doneren en/of te beloven aan individuele personen. De reden hiervoor is dat het de sociale verhoudingen in de lokale gemeenschap te zeer kan ontwrichten. Gevolgen zijn jaloezie, ruzies en het bevestigen van het beeld dat blanken altijd rijk zijn en grote donaties doen waardoor toekomstige vrijwilligers continu lastig gevallen worden met de vraag om geld/goederen. Donaties aan (lokale of Nederlandse) stichtingen of ontwikkelingsorganisaties zijn uiteraard van harte welkom. Doe donaties altijd discreet; veel mensen in Afrika redeneren niet zoals wij en voelen zich gepasseerd als ze weten dat je aan iemand anders doneert en niet aan hen.
 • GoGhana verwacht een digitaal (via email) werkverslag. Dit verslag dient bij voorkeur ontvangen te zijn voordat je de stage of het vrijwilligerswerk in het buitenland beëindigt.
 • Restitutie van de deelnamekosten bij annulering door de deelnemer vindt plaats volgens de volgende voorwaarden: annulering tot 2 maanden voor vertrek: restitutie 50%. Annulering vanaf 2 maanden voor vertrek: restitutie 0%. Bij annulering hoeven de verblijfskosten in Afrika niet voldaan te worden. 
 • GoGhana doet haar uiterste best om voor een goed verblijf in Afrika te zorgen, maar kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onvolkomenheden tijdens het verblijf van de deelnemer in Afrika. De verantwoordelijkheid voor het slagen van zijn/haar verblijf in Afrika ligt volledig bij de deelnemer zelf. In geval van onverhoopte problemen als ziekte, diefstal, ongeval, ongemakken met gastgezin, vrijwilligerswerk of anderszins, accepteert GoGhana in geen geval de verantwoordelijkheid hiervoor. Wel doet zij natuurlijk wat zij kan om de deelnemer bij te staan.
 • Volledige afzegging van deelname door GoGhana, hetgeen slechts in uitzonderlijke gevallen kan plaatsvinden, zal resulteren in terugstorting van de deelnamekosten.