Onderwijsondersteuning en sport en spel voor de kinderen in en rond Ti

Werken op één van de scholen in Tinkong

Project 3 - Onderwijsondersteuning
Bij GoGhana richten wij ons op het ondersteunen van het onderwijs door het verzorgen van onderwijsassistentie op de zes scholen in Tinkong. Er zijn veel verschillende manieren om deze ondersteuning te bieden. Enerzijds krijgen kinderen op de basisscholen geen of nauwelijks individuele aandacht. Vrijwilligers en stagiairs kunnen zich richten op verschillende vormen van extra (bij)les. 
NB: vrijwilligers vanuit GoGhana zullen nóóit worden ingezet ter vervanging van de eigen leerkrachten. 
Het is niet nodig, dat je de lokale taal spreekt: op de basisscholen krijgen de kinderen ook Engelse les en op het voortgezet onderwijs is Engels zelfs de basistaal.

We staan open voor alle soorten vrijwilligers. Of je er nu een jaar tussenuit wilt, een stage loopt voor je eigen studie of dat je doet als een loopbaanonderbreking. Alles wat nodig is, is beheersing van Engels op een redelijk niveau. Vooral het verbeteren van spreek- en schrijfvaardigheid in de Engelse taal is belangrijk voor de mensen in Ghana.

Project 4 - Organisatie sportactiviteiten
In het dorp Tinkong bevindt zich te midden van enige schoolcomplexen een groot sportveld. Vooral voetbal is immens populair in Ghana. Jongens en meisjes zijn altijd te vinden op de sportvelden.
Tegelijkertijd is er relatief weinig aandacht voor sportactiviteiten in georganiseerd verband.
Zowel vanuit één enkele of enige scholen, alsook gericht op álle scholen in Tinkong is het mogelijk om zelf een sportproject te organiseren. Te denken valt aan een interscholair Tinkong-voetbaltoernooi. Maar ook andere sportactiviteiten zijn denkbaar. De leerkrachten in de scholen werken graag mee als vrijwilligers of stagiairs dergelijke sportprojecten voor de kinderen willen opzetten. 

Natuurlijk zijn deze projecten ook goed te combineren.

De scholen van Tinkong
In Tinkong zijn 6 scholen. Vijf daarvan zijn lagere scholen ('primary schools'), eentje is een 'junior high school', dus de eerste drie klassen van de middelbare school, en eentje heeft beide. Alle scholen in Tinkong verwelkomen graag vrijwilligers of stagiairs. Kijk hieronder voor de aparte pagina's van alle scholen.

Risico's bij projecten waar vrijwilligers met kinderen werken
GoGhana wil graag jonge mensen uit Nederland de ruimte geven vrijwilligerswerk te doen in Tinkong in Ghana. Het is een prachtige plek om een onvergetelijke ervaring op te doen. 
GoGhana onderkent zeker de risico's die gepaard kunnen gaan aan situaties, waarin de vrijwilliger onvoldoende handvatten heeft om de context van de interculturele werksituatie goed te beoordelen. We hechten daarom grote waarde aan een zeer degelijke voorbereiding op je avontuur. Al onze a.s. vrijwilligers doen mee aan het voorbereidingsweekend van onze partnerorganisatie Ontmoet Afrika.

Zo krijgen vrijwilligers alle informatie die nodig is voor het op je juiste wijze kunnen inschatten van je eigen rol in de Afrikaanse context. Hierbij kun je denken aan enerzijds de hechtingsproblematiek, wanneer je te diepe persoonlijke relaties met kinderen aangaat, waarvan je weet dat deze relatie eindig en tijdelijk is. Dit speelt vooral bij kinderhuizen; een stuk minder bij scholen.
Maar je kunt ook denken aan de rol die je hebt op de school. Ook daar geldt, dat de rol van een vrijwilliger louter een toegevoegde waarde mag hebben, nooit een vervangende waarde. 
GoGhana onderschrijft de handreikingen die het Better Care Network doet aangaande het werken met kinderen in ontwikkelingslanden.