Land- en tuinbouw bij Live Now Foundation

Project 5 – Landbouwproject – Gari-productie
Live Now Foundation is in het bezit van verschillende stukken landbouwgrond, waarop vooral mais en cassave wordt verbouwd. Het Live Now landbouwproject is vooral bedoeld als mogelijkheid om banen te creëren voor de mensen in Tinkong en omgeving. Het stuk land is 15 hectare groot en wordt momenteel gebruikt om cassave te verbouwen. Deze cassave wordt verwerkt tot 'gari', een typisch Ghanees voedingsmiddel.
Het project biedt standaard werk aan 10 mensen en in de drukke periodes van zaaien en oogsten nog eens 10 tot 15 mensen. Het project maakt momenteel minimaal winst om medewerkers te betalen en de werkzaamheden gaande te houden. 
Gari is een maaltijdbasis voor veel Ghanezen en andere volkeren in West-Afrika. Je kunt het in combinatie met veel andere soorten voedsel gebruiken. Gari begint nu ook internationaal meer gebruikt te worden.

De gari-markt is een erg competitieve. Aanbod en vraag bepalen iedere dag weer de prijzen op de markt. Gari wordt meest geproduceerd op relatief kleine schaal door particuliere boeren en verkocht op de dorpsmarkten. 
Dit Live Now landbouwproject biedt mogelijkheden voor vrijwilligers en stagiairs als leer- en ervaringsplaats voor tropische landbouw enerzijds, maar ook voor marktontwikkeling en bedrijfseconomische beleidsvorming en planning. Communicatie tussen deskundigen en geïnteresseerden uit Europa en de landbouwers in Ghana biedt een mooie mogelijkheid tot kennis- en ervaringsuitwisseling en wederzijdse ontwikkeling.

Project 6 – Tuinaanleg en landschappelijke inrichting Live Now-complex
Het terrein van de Live Now Foundation in Tinkong beslaat ruim 5 hectare. Op dit terrein zijn al enige grote bouwwerken gerealiseerd: het gemeenschapshuis, de kliniek en het mortuarium. Voorzien wordt, dat op dit terrein ook de school voor beroepsonderwijs zal worden gebouwd, alsmede verblijfsruimten voor medewerkers aan verschillende Live Now-projecten.
Ook voor de buitenruimte wil Live Now zich richten op enerzijds aantrekkelijke en anderzijds zinvolle inrichting van de ruimte. Ruimte voor studenten, maar ook ruimte voor tuinen en schoolgebonden kleinschalige landbouw en tuininrichting.

Live Now Foundation maakt graag gebruik van de inzichten van professionals, hobbytuiniers en studenten om een mooie bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het prachtige Live Now-complex.