Tinkong Methodist Primary

Felicia wil dat haar school de beste school is

Head Methodist School Felicia Amo Boahemaa Tinkong Methodist Primary

De Methodist Primary school is in 1982 ontstaan. Er zijn 220 leerlingen en 18 leerkrachten. De school beschikt over een langgerekt stenen schoolgebouw, waarnaast een groot sportveld. De schoolleiding is in handen van mw. Felicia Amo-Boahemaa (56). 
Felicia vertelt: "Mijn werk heeft mijn horizon enorm verbreed en me veel kennis gebracht op alle terreinen van het leven. Bovendien heeft het me de kans gegeven veel kinderen op een goeie plaats in de maatschappij te brengen. Wat de onderwijzers brengen bij de kinderen om ze te helpen om hun plek in de maatschappij te vinden, dat vind ik het mooist." Felicia is trots op het relatief hoge niveau van haar school en ze wil liefst dat deze school in de hele regio als één van de beste bekend staat. 

Voor de inzet van vrijwilligers/stagiairs wil ze graag mikken op ICT-onderwijs. De middelen ontbreken echter vooralsnog.