Toekomstige projecten

Live Now Foundation: plannen voor de toekomst

Vocational School ("Learn now")

Voor veel kinderen in Ghana houdt het na de basisschool op. Het niveau van veel basisscholen houdt ook niet over. Een goede toekomst begint bij goed onderwijs. De kinderen van Tinkong en haar omgeving krijgen extra kansen voor het opbouwen van een eigen toekomst, met meer zelfstandigheid, meer capaciteit voor werk- en ondernemingslust als ze de mogelijkheid krijgen, een goede beroepsopleiding te volgen. Daar wil GoGhana op inzetten met haar plan voor de bouw van een eigen school voor beroepsonderwijs. Het oprichten van zo’n school voor beroepsonderwijs wordt van harte aanbevolen door het ministerie van Sociale Zaken in Ghana. Natuurlijk denken wij in Nederland dan: richt ‘m dan op. Maar ja, zo simpel ligt het helaas niet.
Deze bouw van deze school voor ‘vocational education’ is in de loop van 2017 gestart, eerst met alleen een toilettenblok. De school wordt gebouwd op het 5 hectare grote GoGhana-terrein, iets ten zuiden van het dorp Tinkong, waar zich nu ook al de Live Now Clinic en het mortuarium bevinden.
Begin 2019 is begonnen met het grote schoolgebouw. We hopen het nog dit jaar op te kunnen leveren.