Toekomstige projecten

Live Now Foundation: plannen voor de toekomst

LIVE NOW IT-Learning center

Voor veel kinderen in Ghana houdt het na de basisschool op. Het niveau van veel basisscholen houdt ook niet over. Een goede toekomst begint bij goed onderwijs. De kinderen van Tinkong en haar omgeving krijgen extra kansen voor het opbouwen van een eigen toekomst, met meer zelfstandigheid, meer capaciteit voor werk- en ondernemingslust als ze de mogelijkheid krijgen, een goede beroepsopleiding te volgen.
Daar wil GoGhana op inzetten met het 'Live Now IT learning center', de eigen school voor computeronderwijs. Het oprichten van zo’n school wordt van harte aanbevolen door het ministerie van Sociale Zaken in Ghana.
De bouw van deze school voor ‘vocational education’ is in 2017 gestart met eerst alleen een toilettenblok. Daarna is begonnen met de bouw van een groot blok met 4 lokalen. Eind 2019 is het gereedgekomen en ingericht met een flink arsenaal aan computers, overgekomen vanuit Nederland.

Vanaf begin 2020 krijgen alle kinderen in Tinkong een dagdeel computeronderwijs.
Tevens is gestart met een klein microfinancieringsprogamma voor ondernemers in Tinkong.

De school is gebouwd op het 5 hectare grote GoGhana-terrein, iets ten zuiden van het dorp Tinkong, waar zich nu ook al de Live Now Clinic en het mortuarium bevinden.