Ondersteuning onderwijs in Tinkong

Help leerkrachten en organiseer activiteiten op de scholen in Tinkong

In Tinkong (5000 inwoners) bevinden zich 7 verschillende basisscholen (primary schools). Elke school vertegenwoordigt een andere kerk. Kerken te over in Ghana (en in veel Afrikaanse landen): een groot aantal christelijke afsplitsingen in alle dorpen: Assemblies of God, Zevende Dags Adventisten, Doopsgezinden, Rooms-Katholieken, Methodisten, Presbyteranen, etc. En dan is er meestal ook nog wel een Islamitische school.
In Afrika wordt het schoolonderricht niet verzorgd conform onderwijsprincipes, die wij in Europa promoten. Er is zelfs nog vaak sprake van lijfstraffen. Individuele begeleiding bestaat zo goed als helemaal niet. Ontwikkeling van creativiteit is ook een zwaar ondergeschoven kindje op de Ghanese basisscholen.
De kinderen krijgen ook op de basisschool al onderricht in de Engelse taal. Zodoende kunnen Nederlandse / Europese studenten al snel een wezenlijke bijdrage leveren op de basisscholen in Ghana.
Wat je helaas vaak ziet in Afrika, dat is dat vrijwilligers en stagiairs misbruikt worden en de lokale leerkrachten domweg vervangen. Dat is een hoogst onwenselijke praktijk, die GoGhana nooit zal toestaan. Ook wordt gezorgd voor goed beschikbare begeleiding door enerzijds vertegenwoordigers van de school waar je werkt of stage loopt zelf en anderzijds door de GoGhana-coördinator in Tinkong.
We introduceren op de GoGhana website de basisscholen van Tinkong, zodat je zicht kunt krijgen op je mogelijke aanstaande werkomgeving.