Mortuarium in Tinkong

Het is niet zo vreemd als je je afvraagt: een mortuarium? Wie bouwt er nou een mortuarium? Mensen worden juist in warme landen toch zo spoedig mogelijk na het overlijden begraven?
Nou, dat ligt dus een beetje anders in Ghana, althans in dit deel van Ghana en bij de christelijke mensen. In de praktijk verblijven de lichamen van overleden Ghanezen 3 tot soms wel 10 maanden gebalsemd en gekoeld in mortuaria (lijkenhuizen) van de overheid. In deze overheidsmortuaria zijn vaak veel te veel lichamen tegelijk. Dat brengt situaties met zich mee, waar wij ons in Europa geen voorstelling van kunnen maken.
Maar Ghana is sterk in ontwikkeling. Steeds meer mensen willen dat er na het overlijden goed met de lichamen van hun overleden familieleden wordt omgegaan, dus met waardigheid en met hygiëne, ook al kiezen ze er zelf voor dat er zo’n lange periode overheen gaat alvorens het lichaam wordt begraven.
Overlijden heeft in het leven van de Ghanees een totaal andere beleving dan bij de Europeaan. Er is nauwelijks een groter feest in Ghana dan…. een begrafenis. De begrafenis duurt meerdere dagen en er wordt gedanst en gezongen: het leven wordt gevierd!

Aan de wijze waarop een begrafenis wordt gevierd ontleent de Ghanees een deel van zijn status. Hoe groter het feest, hoe meer het gekost heeft en hoe rijker men dus is. Hoe lang de voorbereiding in beslag heeft genomen, zegt dus iets over de belangrijkheid van de overledene.
Bedenk daarbij dat het geven van cadeau een onderdeel is van de statustoekenning: hoe groter je cadeau (mag zéker ook geld zijn!), hoe meer status je toekent aan de overledene. En daarmee aan… jezelf.
Dit alles bewerkstelligt, dat er een flinke tijd overheen gaat, alvorens iemand begraven wordt.

GoGhana heeft een eigen mortuarium gebouwd. Enerzijds om te realiseren, dat de mensen in en rond Tinkong beschikking krijgen over een moderne voorziening, met voldoende ruimte, goede koelcellen en meer aandacht voor persoonlijke hygiëne en waardigheid. Anderzijds omdat het verdienmodel op het exploiteren van een mortuarium financiën genereert voor de oprichting van de eigen middelbare school en de uitbreiding van het ziekenhuis.

GoGhana wil in de nabije toekomst het mortuarium inzetten als bijzonder thema voor culturele uitwisseling met Nederland en Europa. Het mortuarium is recent geopend. We willen het eerst volledig op kracht kunnen laten functioneren. 
Voor bezoekers, vrijwilligers en stagiairs van GoGhana brengt het mortuarium nu al een fascinerende ervaring.