Over GoGhana

Wat is het verhaal achter het ontstaan van GoGhana?

Duurzame ontwikkeling door Goghana in een klein dorp in Ghana

Na een enerverende periode als vrijwilliger in Ghana is de Nederlandse ondernemer Albert van Beek zelf gaan investeren in Tinkong, Ghana. Hij was overtuigd geraakt van het nut van inzet op duurzame ontwikkeling in een specifiek klein dorp, waar sprake is van enorme achterstelling: veel werkloosheid, magere onderwijsvoorziening, gebrekkige gezondheidszorg, schamele infrastructuur. De kern van zijn gedachte was: we kunnen hier iets goeds neerzetten en vanaf de eerste inzet ons richten op de eigen kracht van deze gemeenschap. Zo kan worden bewerkstelligd, dat het dorp op termijn alle projecten zélf beheert en verder ontwikkelt.
Albert van Beek heeft hiertoe de Live Now Foundation opgericht. De projecten in Ghana worden georganiseerd vanuit deze stichting. GoGhana is het overkoepelend project ten behoeve van inzet van vrijwilligers en stagiairs vanuit Nederland en andere landen voor de projecten van de Live Now Foundation. 

GO-GHANA TROTS LID VAN VERENIGING VOLUNTEER CORRECT

Live Now Foundation / GoGhana is een van de vrijwilligersorganisaties die aan de wieg heeft gestaan van Vereniging Volunteer Correct (VVC). Volunteer Correct zet zich in voor eerlijk, verantwoord en duurzaam internationaal vrijwilligerswerk.

Aanbevolen oranjeOok Live Now Foundation heeft de afgelopen jaren ervaren, dat internationaal vrijwilligerswerk in een verkeerd daglicht kwam te staan. Dit wordt veroorzaakt door de eenzijdige aandacht die de media hebben voor de uitwassen van het vrijwilligerstoerisme (‘voluntourism‘) en de schrijnende situaties in weeshuizen in ontwikkelingslanden. Wij vinden dat deze misstanden alle aandacht verdienen. Alles om ervoor te zorgen, dat vrijwilligers niet (meer) aan dit soort projecten meewerken (weeshuizen) en dat ze zo goed mogelijk op zoek gaan naar een verantwoord project en een impactvolle interculturele ervaring.

Live Now Foundation is een trots lid van Vereniging Volunteer Correct en onderschrijft van harte de VVC-kwaliteitsrichtlijn.

 

GoGhana - Live Now Foundation - introductie op film (mei 2017)

Filmclip: 'The Orange Village Development Initiative'

2012-2013 Kliniek en Vrijwilligershuis gebouwd in Tinkong

In 2012 en 2013 zijnop het terrein van Live Now Foundation de kliniek enhet vrijwilligershuis gebouwd

2012-2013 Kliniek en Vrijwilligershuis gebouwd in Tinkong

Op een eigen stuk grond is in 2012 een guesthouse annex vrijwilligershuis gebouwd, tevens bewoond door de lokale manager van Live Now. Direct daarna is de bouw gestart van de Live Now Clinic. Deze goed uitgeruste kliniek voor dagbehandelingen is geopend in 2013 en biedt nu werkgelegenheid aan ruim 30 medewerkers. Dagelijks komen er 50 tot 70 patiënten voor een medisch onderzoek. 
Lees meer over de Live Now Clinic in het onderdeel ‘Projecten’.

In Tinkong zijn zes scholen, meest kleuterschool en basisschool, sommigen ook met de eerste leerjaren van het middelbaar onderwijs. Met alle scholen in Tinkong wordt samengewerkt. Ondersteuning van de aanwezige leerkrachten met individuele begeleiding door vrijwilligers en themagerichte groeps- en sportactiviteiten biedt enorme mogelijkheden voor versterking van het onderwijs in Tinkong.

2016 Eigen mortuarium geopend in Tinkong

In 2016 heeft Live Now Foundation haar eigen mortuarium gebouwd en geopend

2016 Eigen mortuarium geopend in Tinkong

In november 2016 heeft Live Now ook haar eigen mortuarium geopend. Het is in dit deel van Ghana traditie, dat overleden familieleden pas maanden ná de datum van overlijden worden begraven. Begrafenissen zijn in Ghana erg feestelijk: juist het leven wordt gevierd tijdens deze begrafenissen, waarvan de feestelijkheden meerdere dagen duren. In overheidsmortuaria worden lichamen lang bewaard in erbarmelijke omstandigheden. Het mortuarium speelt hierop in: het is een zeer volwaardige voorziening, waar evenwel klanten niet meer hoeven betalen dan bij de overvolle, onhygiënische overheidsmortuaria.
De opbrengsten uit het mortuarium zullen worden gebruikt voor nieuwe projectontwikkeling.

Het Live Now-terrein bevat een uitgestrekt stuk land dat vraag om bewerking. Onze landbouwprojecten moeten in ontwikkeling worden gebracht. En zo ook het geheel aan tuinaanleg rondom de gebouwen. Ook hierbij hebben we veel behoefte aan inzet van vrijwilligers en stagiairs.

Toekomst van de Live Now Foundation in Tinkong

Wat wil de Live Now Foundation in Tinkong nog meer bereiken in de toekomst?

De Live Now Foundation heeft haar activiteiten gedurende de laatste jaren flink verbreed en verdiept. Zo is de kliniek is uitgebreid met een kraamafdeling. 
In 2018 is begonnen met de bouw van de school voor beroepsonderwijs. Deze school is eind 2019 gereed gekomen en profileert zich als het 'Live Now IT learning center'. Er zijn drie lokalen met computers. De scholieren in Tinkong komen een dagdeel per week naar het centrum voor computeronderwijs.
Ook zijn we begin 2020 we met een klein microfinancieringsprogramma gestart.
Zo raakt ons grote eigen terrein, dat in de volksmond vanwege de grote oranje daken van onze gebouwen 'Orange Village' genoemd wordt, steeds meer vertrouwd bij de inwoners van Tinkong en omgeving. 

Het mortuarium is inmiddels te klein geworden en in 2020 is de uitbreiding van het mortuarium een feit.

De komende vijf jaren zal Live Now Foundation zelf investeren in voorzieningen voor gezondheidszorg, educatie en maatschappelijke ontwikking. Daarna wordt voorzien op een lokaal beheerd stelsel van community-voorzieningen, waar naar behoefte zinvolle en waardevolle uitwisselingsinzet kan worden georganiseerd van vrijwilligers en stagiairs uit Nederland en andere landen.