GoGhana biedt arrangementen voor vrijwilligers en stagiairs in Ghana en doet dit specifiek bij de projecten van de Live Now Foundation. De praktijk van het ontwikkelingswerk waarvoor GoGhana staat, alsmede de inzet van vrijwilligers en stagiairs, moet duurzaam zijn en dat moet voor de werkomgeving van Live Now Foundation, de gemeenschap van Tinkong, herkenbaar zijn.Aanbevolen oranje

GoGhana / Live Now Foundation is een trots lid van Vereniging Volunteer Correct (VVC). De kwaliteitsrichtlijnen voor eerlijk, duurzaam en verantwoord internationaal vrijwilligerswerk, zoals VVC deze heeft opgesteld, worden door ons onderschreven.