Nieuwe leermiddelen voor de scholen in Tinkong

De resultaten van de fondsenwerving van de familie van Ginkel

Nieuwe leermiddelen voor de scholen in Tinkong
maandag, 16 oktober 2017

De laatste twee maanden heeft de familie van Ginkel hard gewerkt aan de Tinkong 'Summer School'-activiteiten. Daarover is op deze website al vaker verteld. Hiernaast heeft de van Ginkel-familie met vrienden en familie in Nederland een fonds bijeengebracht om de scholen verder te helpen met leermiddelen. Daoronder zijn whiteboards, whiteboard stiften, kleurenkrijtjes, schriften, pennen, wiskundesets, voetballen, boeken, shirts en nog veel meer. Deze spullen zijn trouwens vooral verzameld op basis van door de scholen zelf gepresenteerde lijsten met de dingen die ze nodig hadden ten behoeve van hun lesprogramma. Nieuw20171015 1

 

Alle materialen zijn bij de scholen gebracht en daar vonden natuurlijk weer de nodige feestelijkheden bij plaats. Nieuw20171015 15