Live Now IT Centrum gestart met 5-daagse workshop voor leerkrachten

Basiscursus computergebruik voor 16 onderwijzers in Tinkong

Live Now IT Centrum gestart met 5-daagse workshop voor leerkrachten

Live Now Foundation (GoGhana) heeft haar peilen nu gericht op het in november geopende IT Center in het nieuwe gebouw op het Live Now-terrein in Tinkong. Live Now Foundation werkt samen met Maxim Nyansa IT Solutions met het opzetten van een vijfdaagse IT-training-workshop. Deze is gegeven van 13 tot 17 januari 2020. De deelnemersgroep bestond uit leden vande staf van Live Now Foundation en ook nog eens 16 leerkrachten van de 8 scholen in Tinkong, van elke school 2 leerkrachten.Foto34

De deelnemers werden getraind in verschillende onderdelen van het Office-pakket en daarbij ook de basisvaardigheden voor het computergebruik.

Het IT-center beschikt sinds kort ook over een 'smart board', waarmee gedigitaliseerd onderwijs kan worden verzorgd. Een hele moderniteit hier in Tinkong! We zijn er erg trots op. Internetgebruik komt nu ook aan de orde!

In nauwe samenwerking met de scholen en de onderwijzers is een schema opgezet, dat ervoor kan zorgdragen, dat alle scholen tijd en ruimte krijgen om van het Live Now Foundation IT-center gebruik te maken.Foto44

Aan het einde van de workshop hebben de deelnemers allemaal een certificaat gekregen, waarin hun succesvolle deelname bevestigd wordt.