Lord International School

Een school voor kinderen uit de arme families in de buitengebieden van Tinkong

Lords International School teacherLord International School

Dit is een particuliere school, opgericht door de nu 35-jarige John Akisri. Deze school heeft erg weinig voorzieningen en mikt vooral op de arme gezinnen in de buitengebieden van Tinkong. Er zijn hier slechts 6 docenten op ruim 250 leerlingen! 
John Akisri geeft aan, dat er grote behoefte is aan nieuwe leermiddelen en -methoden: juist daarbij zouden vrijwilligers en stagiairs goed kunnen helpen. Maar daarnaast is eigenlijk aan alles gebrek, ook in de 'hardware'. Het schoolmeubilair is oud en eigenlijk niet meer goed bruikbaar. Er wordt veel les gegeven in de buitenlucht. 

Toch ligt een grote klemtoon op de kwaliteit van het onderwijs, zegt John. Alle leerkrachten hebben senior high school-diploma's. Er wordt extra aandacht gegeven aan sport en school gaat meedoen aan de zogenaamde 'interschool'-quiz. 
John zegt: de kinderen op onze school zijn erg nieuwsgierig, willen graag leren van mensen uit andere culturen.