Tinkong Presbytarian Primary & Kindergarten

Ook onze leerkrachten kunnen heel veel leren van mensen uit Europa

Head Presbytarian teacherTinkong Presbytarian Primary & Kindergarten

Op deze school zijn momenteel ongeveer 240 leerlingen en er zijn 17 leerkrachten aan het werk. De kleuterschool (Kindergarten) heeft ongeveer 50 kinderen. De schoolleiding is in handen van Evans Ojori Agijare (36). Evans geeft aan, dat hij lesgeven het leukste vindt wat er bestaat. Hij hecht grote waarde aan respect en discpline. Het doel is dat de kinderen voorbeelden burgers worden, zo zegt Evans. Als het lukt komt er in de komende jaren ook ruimte om door te groeien naar JHS (Junior High School).

De school heeft behoefte aan ICT-voorzieningen en -onderricht voor de leerlingen, maar ook creativiteit is een groot issue, waar vrijwilligers en stagiairs een bijdrage kunnen leveren. Hij denkt daarbij met name aan de verschillende manieren lesgeven. 
Evans: "we're very interested in cultural exchange! We think we can learn a lot from the people from Europe and maybe they can also learn from us".