Ghana eerste Afrikaanse kolonie die onafhankelijkhei verwierf

De landen in Afrika zijn altijd groter dan je denkt

Ghana eerste Afrikaanse kolonie die onafhankelijkheid verwierf

Ghana heette in de tijd dat het een Engelse kolonie was 'Gold Coast'. In 1957 was Ghana de eerste Afrikaanse kolonie zelfstandig werd. Ghana had z'n eigen 'vader des vaderlands'. Dit was Kwame Nkrumah. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de ontworsteling aan het koloniale juk en was de eerste president van Ghana. 

Staatsgrepen hebben in Ghana meermaals plaatsgevonden. Een groot verschil met andere Afrikaanse landen is, dat dit in Ghana zonder bloedvergieten verliep. Het Ghanese volk staat zich er graag op voor, dat het vredelievend is. 

Ghana is een democratie en, hoewel er bij nogal wat verkiezingsuitslagen vraagtekens werden gezet, er sprake van veel ruimte voor oppositiegeluid. In december 2016 hebben presidentsverkiezingen plaatsgehad en deze verkiezingen zijn gewonnen door de oppositiepartij NPP. De twee grote partijen (NDC en NPP) profileren zich redelijk scherp tegenover elkaar, maar in de praktijk vallen de verschillen mee en kun je het bestel en de praktijk enigszins vergelijken met de Verenigde Staten.