Assemblies of God Primary School

Er is hier eigenlijk gewoon gebrek aan alles, behalve aan kinderen dan

Head Assemblies of God SchoolAssemblies of God Primary School

De Assemblies of God Primary School heeft ongeveer 350 leerlingen op een staf van 14 leerkrachten. De schoolleiding is in handen van dominee James Oddi Ansah (60). Hij werkt al 14 jaar op deze school. Deze basisschool is zeer primitief van opzet. De lokalen bevinden zich veelal in open gebouwen, zonder ramen, en zijn voorzien van schamel meubilair. 

Deze school is een particuliere school, voornamelijk betaald door de kerk. Mr. James vertelt, dat hij ook graag wil starten met middelbare school (Junior High School). Er wordt een grote klemtoon in het onderwijs gelegd op 'moral training', zo zegt Mr. James: de kinderen moeten goede burgers in de maatschappijk worden.
Het is duidelijk dat er bij deze school zo'n beetje gebrek aan alles is. Iets als ICT is vooralsnog een droom. Maar ook creatief onderwijs is onderontwikkeld. Er is grote behoefte aan muziekinstrumenten. Sport en spel komt te weinig tot zijn recht in de huidige situatie. Aldus: veel terreinen die met inzet van vrijwiligers zouden kunnen worden aangepakt.